Lisensya sa Seguro

Sinusuportahan ng FiduLink ang mga kumpanya sa kanilang mga pagsisikap na lumikha ng isang Kumpanya at makakuha ng lisensya sa Insurance. Ang Lisensyang ito ay nagbibigay ng karapatang magbigay ng mga serbisyo ng insurance sa iyong mga user.

Insurance Brokerage License

Sinusuportahan ng FiduLink ang mga kumpanya sa kanilang mga pagsisikap na lumikha ng isang Kumpanya at makakuha ng lisensya ng Insurance at/o Financial Brokerage. Ang Lisensyang ito ay nagbibigay ng karapatan sa pagbibigay ng mga online na serbisyo ng brokerage para sa mga produkto ng insurance o mga produkto ng insurance ng ahensya sa iyong mga user.

Lisensya ng Ahente ng Seguro

Sinusuportahan ng FiduLink ang mga kumpanya sa kanilang mga pagsisikap na lumikha ng isang Kumpanya at makakuha ng lisensya ng Insurance Agent. Ang Lisensyang ito ay nagbibigay ng karapatang magbenta at sa representasyon ng isang kompanya o insurance upang ayusin ang mga serbisyo ng insurance sa iyong mga kliyente.

Online kami!